Medlemskap

Du er også med å bidra til at styret kan jobbe med saker som gagner hele området.

Vi jobber med alt fra trygg ferdsel for store og små, vedlikehold av lekeplasser, dugnader, sosiale sammenkomster osv.

Som medlem i velforeningen får du rett til å avgi stemme på årsmøtet.